Ngành: Khai thác thuỷ sản biển

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN HẢI SẢN LONG HẢI

Mã số thuế: 2900539359
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà máy chế biến bột cá Hải Long, xóm 1, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LẠC AN HP

Mã số thuế: 2902036745
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Nghĩa Phú, Xã Quỳnh Nghĩa, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÂN ĐĂNG

Mã số thuế: 2902053349
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn Phong Thái, Xã Tiến Thủy, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN SÔNG LAM

Mã số thuế: 2902053356
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn Đức Long, Xã Quỳnh Thuận, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An