Ngành: Khai thác thuỷ sản

HTX SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ MUỐI NGHĨA BẮC

Mã số thuế: 2901547017
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Bắc, Xã Quỳnh Nghĩa, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

HTX DỊCH VỤ ĐÁNH BẮT THỦY HẢI SẢN HOÀNG SA SƠN HẢI

Mã số thuế: 2901873356
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: thôn 5, Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An