Ngành: Khai thác và thu gom than cứng

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN KHE BỐ

Mã số thuế: 2900750217
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Làng Mỏ Than, Xã Tam Quang, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY CP GẠCH NGÓI XUÂN HOÀ

Mã số thuế: 2900588116
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Xuân Hòa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An