Ngành: Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2900326103
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Tân Xuân, Xã Xuân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ TÂN KỲ

Mã số thuế: 2900326047
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: k6 – Thị trấn tân kỳ, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

HẠT KIỂM LÂM NGHĨA ĐÀN

Mã số thuế: 2901088081
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Tân Hồng, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG LIÊN HIỆP

Mã số thuế: 2900917804
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Số 02, Khối 9, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP – TTCN HƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 2901291051
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối 2 – Thị Trấn Mường Xén, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

HẠT KIỂM LÂM KỲ SƠN

Mã số thuế: 2901940002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Khe Tỳ – Hữu Kiệm, Xã Hữu Kiệm, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ TTCN MINH LÝ

Mã số thuế: 2901804909
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: khối 5, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG NAM ĐÀN

Mã số thuế: 2900325879
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xã Vân Diên, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP ĐÔ LƯƠNG

Mã số thuế: 2900325981
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xã Hòa Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

PHÂN VIỆN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG BẮC TRUNG BỘ

Mã số thuế: 2900330501
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 44 đường Tân Phúc, khối Tân Phúc, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

1 2