Ngành: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);

CÔNG TY TNHH MLB TENERGY

Mã số thuế: 2901457282
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Cụm công nghiệp, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MLB TENEGRY (MST NỘP HỘ NHÀ THẦU)

Mã số thuế: 2901948788
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Thành, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MAY DŨNG THỦY

Mã số thuế: 2901614908
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Sơn Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HI-TEX

Mã số thuế: 2901851296
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp, Xã Nghĩa Mỹ, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MAY PHONG THƯ

Mã số thuế: 2901844323
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Thư, xóm Bắc Vực, Xã Đô Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HI – TEX (MST NỘP HỘ NHÀ THẦU)

Mã số thuế: 2901944529
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp, Xã Nghĩa Mỹ, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU ĐẠI MINH

Mã số thuế: 2901861801
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XNK VIÊÊT HUNG

Mã số thuế: 2901937151
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khôi 11, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MAY HẢI HOÀN

Mã số thuế: 2901387130
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn Phủ Yên, Xã Quỳnh Thuận, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CHI NHÁNH NHÀ MÁY MAY TÂN KỲ CÔNG TY TNHH MAY MẠNH THÀNH

Mã số thuế: 2901276575-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 6a, Xã Nghĩa Đồng, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

1 2 3 6