Ngành: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH ĐÔ

Mã số thuế: 2901637704
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Nhà bà Phạm Thị Hiền, xóm 3, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP THÁI AN

Mã số thuế: 2901442335
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 6, Cao Lỗ, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KIỂM SOÁT CÔN TRÙNG CBA NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901872232
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 66, đường Hồng Bàng, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901776497
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Nghi Kim, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LẬP PHÁT

Mã số thuế: 2901946332
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Trung Thành, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MTV ANH PHÁP NGA

Mã số thuế: 2901902550
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3 Nam Lâm, Xã Diễn Lâm, Huyện Diễn Châu, Nghệ An