Ngành: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP NGUYÊN DŨNG

Mã số thuế: 2901880392
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO KHANG

Mã số thuế: 2901572415
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Bắc Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BIỂN QUỲNH LẬP

Mã số thuế: 2901725541
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Tam Hợp, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TITA

Mã số thuế: 2901984715
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: khối Tân Phong, Phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TUẤN LINH

Mã số thuế: 2902016467
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 8, Phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ẨM THỰC DỐC MỎ KẼM

Mã số thuế: 2902054078
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Tân Sơn, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HIỆP THÀNH TƯƠNG DƯƠNG

Mã số thuế: 2901889878
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Nhà bà Hiệp, Khối Hòa Đông, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐỨC TRƯỜNG XUÂN

Mã số thuế: 2901618148
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐỒNG KHỞI

Mã số thuế: 2900577932
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xóm 4, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MTV CƯỜNG PHƯƠNG ĐÀO

Mã số thuế: 2902039471
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2 3 18