Ngành: Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm

CÔNG TY TNHH CÂY XANH THÁI HÒA

Mã số thuế: 2901979507
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Số 281, đường Lý Thường Kiệt, Phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP ĐĂNG KHOA

Mã số thuế: 2902049977
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Tân Minh, Xã Tân Hương, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀN HƯƠNG NGHỆ AN

Mã số thuế: 2902035847
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Xóm Cầu, Xã Nghĩa Thọ, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HƯNG NHÂN

Mã số thuế: 2902013265
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Châu Nhân, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÂY XANH THẮM TRUNG

Mã số thuế: 2901951621
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An