Ngành: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

TRẠM TN VÀ SX GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901228148
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Đô Thành, Xã Đô Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

HẠT KIỂM LÂM HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG

Mã số thuế: 2901144554
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối Hoà Bắc, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

TRẠM GIỐNG CHĂN NUÔI HUYỆN THANH CHƯƠNG

Mã số thuế: 2900387113-012
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 5A, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI SƠN PHƯƠNG

Mã số thuế: 2901739142
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Thôn 1, Thịnh Phong, Xã Tiền Phong, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON CẮM MUỘN

Mã số thuế: 2901714518
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản mòng I, xã Cắm Muộn, Xã Cắm Muộn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ CHUYÊN GIỐNG CÂY GIỐNG CON VÀ NÔNG NGHIỆP QUẾ SƠN

Mã số thuế: 2901465396
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xóm Hải Lâm 2, Xã Quế Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN HƯNG NGUYÊN

Mã số thuế: 2901632840
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

BQL DỰ ÁN HIỆN ĐẠI HÓA NGÀNH LÂM NGHIỆP VÀ TĂNG CƯỜNG TÍNH CHỐNG CHỊU VÙNG VEN BIỂN

Mã số thuế: 2901952696
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 2A đường Trần Huy Liệu, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CON CUÔNG

Mã số thuế: 2901801584
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông, Nghệ An