Ngành: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901023609
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NGHĨA THUẬN

Mã số thuế: 2901623606
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Nghĩa Thuận, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SƠN THÀNH

Mã số thuế: 2901892768
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Sơn Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

HTXDVNN&KD TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 2901893955
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Cầu Máng, Xã Tiến Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

HTX NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG THÀNH

Mã số thuế: 2901893352
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Đồng Hoa, Xã Đồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP LĂNG THÀNH

Mã số thuế: 2901892743
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Lăng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

HTXDVSXKDNN-NT XÃ ĐỨC THÀNH

Mã số thuế: 2901893338
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Trung Nam, Xã Đức Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ VĨNH THÀNH

Mã số thuế: 2901867715
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Ngọc Thành, Xã Vĩnh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG MINH THÀNH

Mã số thuế: 2901859418
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ TỔNG HỢP THỌ THÀNH

Mã số thuế: 2901858076
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Trung Tâm, Xã Thọ Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2 3 10