Ngành: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

CÔNG TY CP NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN BIỂN XANH

Mã số thuế: 2900596364
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn Đồng Thanh, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LÂM ĐẠI NĂM

Mã số thuế: 2901294038
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Quyết Tiến, Phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY CP NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TRỊNH MÔN

Mã số thuế: 2900329633
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Quyết Thắng, Xã Quỳnh Bảng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VIỆT ÚC – NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901727549
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: xóm 3, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG TRẦN

Mã số thuế: 2901699644
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Chợ chùa xóm 8, Xã Nghi Tiến, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XNK NÔNG LÂM THỦY SẢN SỸ THẮNG

Mã số thuế: 2900548064
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An