Ngành: Sản xuất các loại bánh từ bột

CÔNG TY TNHH HÙNG DƯƠNG

Mã số thuế: 2900531173
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Đại lộ V.I.LêNin, xóm 7, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP 37A FACTORY

Mã số thuế: 2901869367
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Đặng Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THỰC PHẨM LƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 2902019210
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: xóm 7, Xã Nhân Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 1.6

Mã số thuế: 2901816735
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 103, đường Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 2901996421
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Hồng Phong, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO TRÀNG AN 2 – VIỆT NAM

Mã số thuế: 2901142331
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Số 233, đường Sào Nam, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An