Ngành: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

HỢP TÁC XÃ TMDV LÀNG NGHỀ QUANG PHONG

Mã số thuế: 2901763498
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Khối Chế biến lâm sản 2, Phường Quang Phong, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GIA BẢO

Mã số thuế: 2901280677
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Xóm 16, Xã Nghi Phong, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An