Ngành: Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)

CÔNG TY TNHH MAY HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2902018496
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 7 Đồng Tâm, Xã Quỳnh Thắng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HOAN

Mã số thuế: 2901948315
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nghi Yên, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MAY SƠN THẢO

Mã số thuế: 2901949171
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Mỹ Giang, Xã Hưng Mỹ, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT NHẬP KHẨU HLPC

Mã số thuế: 2901968939
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An