Ngành: Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XỨ NGHỆ

Mã số thuế: 2902042530
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Xóm Thọ Lộc, Xã Nghĩa Lộc – Đã hết hiệu lực, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASAN MB (MST NỘP HỘ NHÀ THẦU)

Mã số thuế: 2901952199
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khu B, Khu công nghiệp Nam Cấm – Khu kinh tế Đông Nam Nghệ A, Xã Nghi Long, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASAN MB

Mã số thuế: 2901738808
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khu B, Khu công nghiệp Nam Cấm – Khu kinh tế Đông Nam Nghệ A, Xã Nghi Long, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY CP AN AN AGRI

Mã số thuế: 2902023841
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Nghệ An