Ngành: Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CẦU HƯNG

Mã số thuế: 2900579859
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Thăng, khối 2, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CHI NHÁNH SỐ 6 – CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HOÀNG THƯƠNG TẠI NGHỆ

Mã số thuế: 0102328417-006
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Khu công nghiệp nhỏ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Nghệ An