Ngành: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ BSE VIỆT NAM

Mã số thuế: 2901534755
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khu C-Khu công nghiệp Nam Cấm-Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TYTNHH ĐIỆN TỬ BSE VIỆT NAM ( NỘP HỘ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)

Mã số thuế: 2901608301
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khu C-Khu công nghiệp Nam Cấm-Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An