Ngành: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV TOÀN THẮNG TH

Mã số thuế: 2901836178
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 19, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ANH THƯ

Mã số thuế: 2901511363
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Hà Văn Linh, xóm Tây Xuân, Xã Hồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI TUẤN

Mã số thuế: 2901859295
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Tuần B, Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN TRỊNH HẠNH

Mã số thuế: 2901768908
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG NGỌC KHANH

Mã số thuế: 2900328559
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Khanh, khối 3, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯNG ĐÔ THÀNH

Mã số thuế: 2901842213
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Vũ Văn Thương, xóm 12, Xã Quỳnh Hậu, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG NGHỆ TĨNH

Mã số thuế: 2902040565
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Làng Lâm Hội, Xã Châu Hội, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUANG THẮNG

Mã số thuế: 2902055145
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: xóm Phú Lộc, Xã Nghĩa Phú, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SƠN HÀ VINH

Mã số thuế: 2901872659
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khu B- khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, Xã Nghi Long, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ROYAL CAN INDUSTRIES (NGHỆ AN)

Mã số thuế: 2901786865
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: kHU B KCN NAM CấM, Xã Nghi Long, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

1 2 3