Ngành: Sản xuất sản phẩm thuốc lá

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN

Mã số thuế: 2900741212
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Đường D2- Khu công nghiệp Bắc Vinh, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Nghệ An

NHÀ MÁY THUỐC LÁ KHATOCO NGHỆ AN, CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Mã số thuế: 4200486169-005
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Đường D2, khu công nghiệp Bắc Vinh, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Nghệ An