Ngành: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESH FOOD. CORP

Mã số thuế: 2901986367
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ, Xã Nghĩa Mỹ, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TH – CHI NHÁNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 0103328850-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Lăng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG LOLIFOOD

Mã số thuế: 2901957609
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Thị Tứ, Xã Tân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI POHACO

Mã số thuế: 2901978246
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Thị Tứ, Xã Tân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI VĨNH NGỌC

Mã số thuế: 2901227514
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: xóm 2, Xã Quỳnh Yên, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CHÈ PHÚC HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 2901739248
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Thôn A1, Xã Thanh Thịnh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN SẢN XUẤT – CHẾ BIẾN & KINH DOANH MUỐI IỐT THẮNG LƯỢNG

Mã số thuế: 2901365176
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn Tân Thắng, Xã An Hòa, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÀ PHƯỢNG QUÝ

Mã số thuế: 2901957084
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Luân Phượng, Xã Đồng Văn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CP RỒNG PHƯƠNG ĐÔNG NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901367889
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Thanh Đức, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ DỊCH VỤ NÔNG LÂM SẢN AN KHANG

Mã số thuế: 2901807924
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Xóm Đông Hội 1, Xã Nghĩa Hội, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

1 2