Ngành: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2900687702
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Bản Đỏn Cớn, Xã Mường Nọc, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY CP PRIME QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2901122913
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Bản Đỏn Cớn, Xã Mường Nọc, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN CHÂU THÔN

Mã số thuế: 2901525817
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Na Pục, Xã Châu Thôn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY ĐIỆN SAO VA

Mã số thuế: 2901649146
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Bản Đỏn Cớn, Xã Mường Nọc, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐAKRÔNG TẠI NGHỆ AN

Mã số thuế: 3200266732-002
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Bản Tục, Xã Đồng Văn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC TRUNG SƠN

Mã số thuế: 0106507713-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Đỏn Cớn, Xã Mường Nọc, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN MỸ LÝ – NẬM MÔ

Mã số thuế: 2901444639
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khu C, Khu công nghiệp Nam Cấm, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC, VIỄN THÔNG MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 2900836672
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Bản Cánh, Xã Tà Cạ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN SÔNG NẬM CẮN

Mã số thuế: 2900840742
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Bản Cánh, Xã Tà Cạ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN SÔNG NẬM CẮN (ĐƠN VỊ NỘP HỘ NHÀ THẦU)

Mã số thuế: 2901801993
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Bản Cánh, Xã Tà Cạ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

1 2 3