Ngành: Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao

CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2900329295
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI (NỘP HỘ NHÀ THẦU)

Mã số thuế: 2901860050
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY CP XI MĂNG TÂN THẮNG

Mã số thuế: 2901132319
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm Bắc Thắng, Xã Tân Thắng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG LAM

Mã số thuế: 2900601487
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm Quyết Tâm, Xã Nghi Thiết, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY CP THẠCH CAO ĐÔNG NAM Á

Mã số thuế: 2901347628
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: P 606, Trung Đô Tower, đường Lê Nin, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP XI MĂNG SÔNG LAM (ĐƠN VỊ NỘP HỘ NHÀ THẦU)

Mã số thuế: 2901804761
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: xã Bài Sơn, Xã Bài Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

CÔNG TY CP XI MĂNG ĐỈNH CAO

Mã số thuế: 2901121028
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 166, đường Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP THẠCH CAO ĐÔNG NAM Á (NỘP HỘ NHÀ THẦU)

Mã số thuế: 2902046912
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: P 606, Trung Đô Tower, đường Lê Nin, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP XI MĂNG TÂN THẮNG (NỘP HỘ NHÀ THẦU)

Mã số thuế: 2901857033
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 166, đường Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG LAM 2

Mã số thuế: 2900325156
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Km số 62-Quốc lộ 7, Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

1 2