Ngành: Sửa chữa thiết bị điện

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ TNT

Mã số thuế: 2901989985
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 8, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG MINH ĐẠT

Mã số thuế: 2901895832
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Kim Chi, Xã Đô Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THUY HIÊÊP LƯÊC

Mã số thuế: 2901879238
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xom Đưc Xuân, Xã Tiến Thủy, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901884735
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Nghệ An