Ngành: Thu gom rác thải không độc hại

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2901639437
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 8, Phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG THÁI BÌNH NGUYÊN

Mã số thuế: 2901981714
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 9, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TÂN KỲ

Mã số thuế: 2900833569
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Quyên, khối 3, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901978334
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nghi Thạch, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÂY XANH NGHI LỘC

Mã số thuế: 2901741367
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Xóm Chợ Quán, Xã Nghi Hoa, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG CÂY XANH VÀ XÂY DỰNG NAM ĐÀN

Mã số thuế: 2901724072
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Đa Cát, Xã Nam Cát, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG CÂY XANH VÀ XÂY DỰNG HƯNG NGUYÊN

Mã số thuế: 2901637863
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Số nhà 63 – Quốc lộ 46, khối 4, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ LƯƠNG

Mã số thuế: 2901734419
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Đại Đồng, Xã Thịnh Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NHẬT LAI

Mã số thuế: 2901783550
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số nhà 177, Đường Đặng Thai Mai, Xóm Mỹ Hòa, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN URENCO J

Mã số thuế: 2901889571
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 360, đường Đặng Thai Mai, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Nghệ An

1 2