Ngành: Trồng cây ăn quả

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ BÃI SỞ

Mã số thuế: 2902035149
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Làng Bãi Sở, Xã Tam Quang, Huyện Tương Dương, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ BƯỞI THANH MỸ

Mã số thuế: 2902042675
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Thôn Mỹ Sơn, Xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CHÂU LONG NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901879679
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: xóm 7, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ MÍA NGUYÊN LIỆU NGHĨA MAI

Mã số thuế: 2902018263
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: xóm 7A, Xã Nghĩa Mai, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ MÍA NGUYÊN LIỆU NGHĨA PHÚ

Mã số thuế: 2902018256
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: xóm Phú Hòa, Xã Nghĩa Phú, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GREEN FARM

Mã số thuế: 2902046944
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: xóm 5, Xã Nghi Diên, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MHT ANH PHÁP

Mã số thuế: 2901993043
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Nghi Diên, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY TNHH F&B MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 2902004493
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Mỹ Giang, Xã Hưng Mỹ, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TM & DV CHIẾN THẮNG

Mã số thuế: 2901894652
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số nhà 70, Đường Trần Thủ Độ, Khối 16, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG PHÚ HƯNG

Mã số thuế: 2901859489
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Diễn Phú, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

1 2