Ngành: Trồng cây chè

HỢP TÁC XÃ ĐẢO CHÈ THANH CHƯƠNG

Mã số thuế: 2902036128
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: xóm An Ngọc, Xã Thanh An, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900326223
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 376, đường Nguyễn Trãi, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 2901929658
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: 370 đường Nguyễn Trãi, xóm 1, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An

XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN DỊCH VỤ CHÈ CON CUÔNG

Mã số thuế: 2900326223-010
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Yên Khê, Xã Yên Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An