Ngành: Trồng cây lâu năm khác

CÔNG TY TNHH MTV – HDT

Mã số thuế: 2902055064
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Thôn Thủy Sơn, Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CÂY XANH ĐÔ THỊ NGHỆ AN

Mã số thuế: 2902043598
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: xóm Đức Thịnh, Xã Hưng Lộc, Thành phố Vinh, Nghệ An