Ngành: Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác

CÔNG TY TNHH UCA NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901991568
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm Quyết Tiến, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VINH AN

Mã số thuế: 2901257371
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 13 Tiến Thành, Xã Quỳnh Thắng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SINH THÁI YÊN CHUNG LỘC

Mã số thuế: 2902023344
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Hương, Xóm 4, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ PHÚ THỊNH

Mã số thuế: 2902012328
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 9B, Xã Long Xá, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG KIM SƠN

Mã số thuế: 2901867923
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An