Ngành: Trồng rừng và chăm sóc rừng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NÔNG NGHIỆP SÔNG HIẾU

Mã số thuế: 2900325621
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối Tân Sơn, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ XUẤT KHẨU VÀ TRỒNG RỪNG QUỲNH THIỆN

Mã số thuế: 2900491266-002
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 10, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TÀI

Mã số thuế: 2901869159
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Số nhà 131, đường Đặng Thái Thân, khối Đồng Tiến, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN TRỒNG RỪNG LÊ DUY NGUYÊN

Mã số thuế: 2900390451
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Tân Minh, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUYÊN LIỆU TH VÙNG ĐÔNG BẮC NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901734472
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Lăng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NHẬT MINH HOA

Mã số thuế: 2901870411
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DV NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TAM QUANG

Mã số thuế: 2901956475
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khe Bố, Xã Tam Quang, Huyện Tương Dương, Nghệ An

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ BẮC NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900325967
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 11, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP HUY HOÀNG

Mã số thuế: 2901691268
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Tân Hương, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ LÂM NGHIỆP TỔNG HỢP QUỲNH THẮNG

Mã số thuế: 2902041569
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Quỳnh Thắng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2 3