Ngành: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

DN TƯ NHÂN TRỒNG VƯỜN RỪNG CĂN BÒNG

Mã số thuế: 2900511949
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Trị Xóm 5, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THÁI HÒA

Mã số thuế: 2901899435
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: xóm Đông Du 2, Xã Đông Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ TƯƠNG HÀ

Mã số thuế: 2902050940
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Mác, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TAM BÔNG

Mã số thuế: 2902041696
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khe Sàn Trên, bản Tam Bông, Xã Tam Quang, Huyện Tương Dương, Nghệ An

HTX THANH THỊNH

Mã số thuế: 2901876445
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Thanh Thịnh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

TRẠM KHUYẾN NÔNG TÂN KỲ

Mã số thuế: 2901050715
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

HTX LN- DVTH XÃ THANH THỦY

Mã số thuế: 2901909683
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ THANH MỸ

Mã số thuế: 2901879816
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: xóm 5, Xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP SÔNG CON

Mã số thuế: 2900329834
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm Tân Phú, Xã Tân Phú, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THANH NIÊN THANH CHƯƠNG

Mã số thuế: 2901910784
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: xóm mới, Xã Thanh Nho, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

1 2 3 4