Ngành: Truyền tải và phân phối điện

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN EG HÒA SƠN

Mã số thuế: 2902054832
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: xóm Yên Sơn 2, Xã Hòa Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TPQ

Mã số thuế: 2902029353
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, Số 7 đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An