Ngành: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

DOANH NGHIỆP TN SÔNG MAI

Mã số thuế: 2900453687
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG CUNG HUỀ

Mã số thuế: 2901141225
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Phan Tất Cung, xóm 4, Xã Hoa Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THẾ MẠNH

Mã số thuế: 2901315400
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Tân Sơn, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG ĐỨC MẠNH

Mã số thuế: 2901357792
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Tân Tiến, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HOÀNG VƯƠNG VN

Mã số thuế: 2901431608
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Nhà bà Vương Thị Như Quỳnh, khối Kim Tân, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY TNHH QUANG TRUNG PHÚ

Mã số thuế: 2901496845
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Số 9, ngõ 4, khối Tân Phú, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP BẢO AN

Mã số thuế: 2901508794
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Số nhà 69, khối Kim Tân, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUNG AN KHANG

Mã số thuế: 2901643151
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 1, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN TÂM TÌNH TIẾN

Mã số thuế: 2901726714
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Tân Sơn, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DƯƠNG VŨ BẢO

Mã số thuế: 2901792241
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Bá Hà, Khối Nam Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

1 2 3 32