Ngành: Xây dựng công trình đường bộ

CÔNG TY TNHH PHAN ĐẠI LỘC

Mã số thuế: 2902038534
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TÂM GIANG

Mã số thuế: 2902013152
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT VINH QUANG

Mã số thuế: 2902013177
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐÀU TƯ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ ANH DŨNG

Mã số thuế: 2902036470
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Thọ Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN TRÌNH PHÁT

Mã số thuế: 2902033790
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ QUYẾT THẮNG

Mã số thuế: 2902036209
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Đức Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIẾT BỊ HUY NHẬT

Mã số thuế: 2902036199
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Đức Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 2902038559
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Trung Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI BÌNH DƯƠNG – TBD

Mã số thuế: 2902039369
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Quỳnh Văn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TUẤN THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 2901991166
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 15, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

1 2 3 6