Ngành: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HUY HOÀNG

Mã số thuế: 2900765693
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Vũ Văn Huy, thị tứ Vách Bắc, Xã Đô Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HOÀNG QUANG

Mã số thuế: 2900629330
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Quang, khối Quang Trung, Phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HT

Mã số thuế: 2901680876
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Bắc Lai, Xã Phú Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 898

Mã số thuế: 2901418283
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VÂN VA XÂY DƯÊNG TÂN THANH CÔNG

Mã số thuế: 2901879781
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khôi 16, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DŨNG HƯNG

Mã số thuế: 2901764815
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Trường, xóm 8, Xã Văn Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NAM LỘC

Mã số thuế: 2900735152-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối Hòa nam, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 482

Mã số thuế: 2901572359
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 9, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN QUỲNH LƯU

Mã số thuế: 2901798028
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG HƯNG

Mã số thuế: 2900783558
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Đậu Đức Kính, xóm 16, Xã Quỳnh Văn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2 3 17