Ngành: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

CÔNG TY CP SXVL VÀ XÂY LẮP YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2900484928
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG LÂM

Mã số thuế: 2901576402
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HUY HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 2901866655
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG PHÚC

Mã số thuế: 2901985839
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LIÊN CÔNG

Mã số thuế: 2901229631
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3 Cầu Thông, Xã Liên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THÀNH NAM

Mã số thuế: 2900596974
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nam, Xóm Đồng Nhân, Xã Đồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CHÂU AN

Mã số thuế: 2900735579
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Hải, xóm 11, Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG THÁI HOÀ

Mã số thuế: 2900755222
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Minh, khối Tân Thành, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TUÂN HÙNG

Mã số thuế: 2901259234
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà bà Doãn Thị Tâm, xóm Tân Xuân, Xã Xuân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CÂY XANH ÁNH NGA

Mã số thuế: 2901261988
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Nhà bà Nga, khối Tân Thắng, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

1 2 3 80