Ngành: Xây dựng công trình thủy

CÔNG TY TNHH THÁI HƯNG

Mã số thuế: 2901080935
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Khối Quang Phú, Phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỦY ĐIỆN HOÀNG LINH

Mã số thuế: 2901953763
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TMTH HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 2901977940
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HƯƠNG GIANG

Mã số thuế: 2902045235
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN DP NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901951251
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Thửa đất số 385, tờ bản đồ số 28, khối 2, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Nghệ An