Ngành: Xây dựng nhà không để ở

CÔNG TY TNHH THỦY LỘC PHÁT

Mã số thuế: 2901978292
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Khối Tân Long, Phường Long Sơn, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRINH TÀI

Mã số thuế: 2901953812
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Tân Vịnh, Xã Tân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MẠNH HƯNG

Mã số thuế: 2901987593
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Nhân Cao, Xã Nhân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG BÌNH AN 789

Mã số thuế: 2902013829
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Liên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG QUỐC KHÁNH HM

Mã số thuế: 2902045852
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Yên Ninh, Phường Quỳnh Dị, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LINH TRANG

Mã số thuế: 2901975559
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 16, Xã Quỳnh Văn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 286

Mã số thuế: 2902039697
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MTV YÊN ĐÌNH

Mã số thuế: 2902054920
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ D&D

Mã số thuế: 2901956330
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Nhà ông Đặng Quang Tám, khối 9, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TÂY SƠN

Mã số thuế: 2902053035
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối Cỏ Nong, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

1 2 3 5