Ngành: Xử lý hạt giống để nhân giống

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 2901850704
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Tâm Đạt, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NÔNG LONG TÍN

Mã số thuế: 2902053927
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Xóm Nam Khế, Xã Nghĩa Long, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An