Ngành: Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ

CÔNG TY CP XUẤT BẢN – TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 2900747630
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 2B, đường Lê Văn Hưu, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An

NHÀ XUẤT BẢN NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900329489
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 37, đường Lê Hồng Phong, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP XDTT VIỆT NAM

Mã số thuế: 2901888962
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 6, ngõ 6, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP TT BÁO CHÍ TIN TỨC VIỆT

Mã số thuế: 2901942289
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Km số 2 Đường Xiêng Quảng, Xã Nghi Ân, Thành phố Vinh, Nghệ An