Ngành: Xuất bản sách

CHI NHÁNH CÔNG TY CP XUẤT BẢN – TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM – TRUNG TÂM XUẤT BẢN TRUYỀN THÔNG QUỐC GIA

Mã số thuế: 2900747630-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: 2B đường Lê Văn Hưu, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TẠP CHÍ VIỆT NAM HỘI NHẬP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ

Mã số thuế: 2901723216
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Nhà số 16, ngõ 30, đường Đặng Như Mai, Xã Hưng Lộc, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TINH HOA VIỆT

Mã số thuế: 2901906146
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: SN 11B, đường Trịnh Hoài Đức, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC XUẤT BẢN TRUYỀN THÔNG QUỐC GIA

Mã số thuế: 2902053596
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 2B, đường Lê Văn Hưu, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An