Ngành: Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

BỆNH VIỆN PHONG DA LIỄU TRUNG ƯƠNG QUỲNH LẬP

Mã số thuế: 2901853783
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Bắc Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2902019605
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An